Schoorsteenvegen...waarom???

Jaarlijks telt Nederland ruim tweeduizend kleine en grote schoorsteenbranden als gevolg van slecht onderhoud van de rookkanalen. Bij het stoken van hout, kolen of olie komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal. Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag (creosoot). Wanneer u de kachel stookt heeft deze laag al snel een temperatuur van 500 graden Celsius. Met deze temperatuur vliegt deze teerachtige laag in brand en een schoorsteenbrand is een feit!

Hoe vaak schoorsteenvegen?
Bij intensief gebruik, dus wanneer u de kachel of openhaard als hoofdverwarming gebruikt is het raadzaam om het kanaal twee keer per jaar te laten vegen. Wanneer de kachel of openhaard als sfeer verwarming wordt gebruikt is een keer per jaar voldoende. U krijgt van ons een bewijs dat uw schoorsteen is geveegd. Dit dient u goed te bewaren voor de brandverzekering.

| ALTOR schoorsteenvegers | info@altor-schoorsteenveger.nl | telefoon 030-6564273 | privacyverklaring